.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

Коди відповідей EPP сервера

Для опису результату виконання кожної EPP команди використовується код, що складається з 4 цифр. Кожна цифра має певне значення.

Перша цифра позначає, як виконалася команда - успішно чи ні.

1yzz Позитивна відповідь.
Команда виконана успішно.
2yzz Негативна відповідь.
Команда не прийнята, дія не виконана.

Друга цифра відповіді позначає категорію:

x0zzСинтаксис протоколу
x1zzЛогіка
x2zzБезпека
x3zzУправління даними
x4zzВнутрішні проблеми сервера
x5zzУправління з'єднанням з сервером

Третя та четверта цифри позначають порядковий номер відповіді в даній категорії.

Кожна відповідь сервера, окрім коду, містить текстовий опис. Мова, якою видається опис, визначається атрибутом "lang". Можливі наступні варіанти значення атрибуту "lang": "en", "ua".

Відповіді EPP сервера при успішному виконанні команди:

1000 "Command completed successfully"
"Команду виконано успішно"
Це звичайний код відповіді при успішному виконанні команди, для якої не адресований будь-який інший код відповіді 1ххх-набору.
1001 "Command completed successfully; action pending"
"Команду виконано успішно, дію відкладено"
Відповідь сервера на успішно прийняту команду, яка вимагає автономної обробки запиту перш, ніж дія буде завершена.
1300 "Command completed successfully; no messages"
"Команду виконано успішно, повідомлень немає"
Відповідь при успішному виконанні команди <poll> при порожній черзі повідомлень.
1301 "Command completed successfully; ack to dequeue"
"Команду виконано успішно, видалення з черги"
Відповідь при успішному виконанні команди <poll>, яка повідомляє, що повідомлення видалене з серверної черги повідомлень.
1500 "Command completed successfully; ending session"
"Команду виконано успішно, завершення сесії"
Відповідь при успішному виконанні команди <logout>.

Відповіді EPP сервера при помилці виконання команди:

2000 "Unknown command"
"Невідома команда"
Помилка видається, якщо сервер отримав команду, не передбачену в протоколі.
2001 "Command syntax error"
"Синтаксична помилка команди"
Помилка видається, якщо сервер отримує невірно оформлену команду.
2002 "Command use error"
"Помилка у використанні команди"
Помилка видається, якщо сервер отримує належним чином оформлену команду, але команда не може бути виконана через невірно встановлену послідовність команд або внаслідок контекстної помилки. Наприклад, команда <logout> не може бути виконана, якщо їй не передує успішно виконана команда <login>.
2003 "Required parameter missing"
"Відсутній обов'язковий параметр"
Помилка видається, якщо в команді не заданий обов'язковий параметр.
2004 "Parameter value range error"
"Помилка в значенні параметра"
Помилка видається, якщо сервер отримав параметр команди, значення якого знаходиться поза діапазоном значень, встановленим відповідно до протоколу. Значення параметра вказане в елементі <value> відповіді.
2005 "Parameter value syntax error"
"Синтаксична помилка параметра"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду з некоректним значенням параметра. Значення параметра вказане в елементі <value> відповіді.
2102 "Unimplemented option"
"Неприпустима опція"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду <login>, зі значенням <lang>, що не підтримується сервером.
2105 "Object is not eligible for renewal"
"Об'єкт не підлягає продовженню"
Помилка видається у відповідь на команду <domain:renew>, у випадку, якщо дата, вказана в curExpDate, не збігається з поточним терміном реєстрації домену
2106 "Object is not eligible for transfer"
"Об'єкт не підлягає трансферу"
Помилка видається, якщо клієнт намагається перевести командою <transfer> об'єкт, який не може бути переведений.
2200 "Authentication error"
"Помилка аутентифікації"
Помилка видається у відповідь на команду <login> з невірно заданими ідентифікатором клієнта та/або паролем.
2201 "Authorization error"
"Помилка авторизації"
Помилка видається, коли у клієнта не достатньо прав доступу для виконання операції.
2202 "Invalid authorization information"
"Недійсні дані аутентифікації"
Помилка видається при невірно вказаному authInfo об'єкта.
2300 "Object pending transfer"
"Об'єкт в очікуванні трансферу"
Помилка видається у відповідь на запит на трансфер об'єкта, який вже знаходиться в статусі pendingTransfer.
2301 "Object not pending transfer"
"Відсутній запит на трансфер об'єкта"
Помилка видається у відповідь на команди підтвердження або відмови від трансферу об'єкта, але при цьому запрошуваний об'єкт не знаходиться в статусі pendingTransfer.
2302 "Object exists"
"Об'єкт вже існує"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду створити об'єкт, який уже існує в реєстрі.
2303 "Object does not exist"
"Об'єкт не існує"
Помилка видається при спробі запитати або змінити неіснуючий об'єкт.
2304 "Object status prohibits operation"
"Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
Помилка видається при спробі виконати дію над об'єктом, який має статус, що не допускає цю дію.
2305 "Object association prohibits operation"
"Зв'язки об'єкта не дозволяють здійснення операції"
Помилка видається при спробі видалити об'єкт, пов'язаний з іншими об'єктами.
2306 "Parameter value policy error"
"Значення параметра не відповідає правилам"
Помилка видається у випадку, якщо значення параметра синтаксично правильне, але не відповідає правилам.
2307 "Unimplemented object service"
"Даний об'єкт не обслуговується"
Помилка видається при спробі зареєструвати домен в публічному домені, який не обслуговується реєстром.
2308 "Data management policy violation"
"Дані не відповідають правилам"
Помилка видається у випадку, якщо сервер отримує команду, виконання якої приводить до порушення політики управління даними сервера. Наприклад, видалення всіх значень атрибутів об'єкта.
2309 "Application rejected"
"Заявка відхилена"
Помилка видається у випадку, якщо прийнята заявка не відповідає правилам публічного домену.
2400 "Command failed"
"Помилка виконання команди"
Помилка видається у випадку, якщо сервер нездібний виконати команду через внутрішню помилку сервера, яка не відноситься до протоколу. Збій може мати тимчасовий характер.
2500 "Command failed; server closing connection"
"Помилка виконання команди;
сервер закриває з'єднання"
Помилка видається у випадку, якщо сервер нездібний виконати команду через внутрішню помилку сервера, яка не відноситься до протоколу. Збій не є тимчасовим і приводить до невдалого завершення інших команд. Сервер завершує активний сеанс і закриває існуюче підключення.
2501 "Authentication error; server closing connection"
"Помилка аутентифікації;
сервер закриває з'єднання"
Помилка видається при спробі підключення до сервера з недійсним сертифікатом, при підключенні з ip-адреси, яку не було внесено до списку ip-адрес реєстратора або при перевищенні числа невдалих спроб введення команди <login>.
2502 "Session limit exceeded; server closing connection"
"Перевищено кількість одночасних сесій;
сервер закриває з'єднання"
Відповідь видається, якщо сервер отримує команду <login> і команда не може бути виконана, тому що клієнт перевищив встановлене сервером обмеження допустимої кількості сеансів, які може встановити клієнт. Встановлення сеансу можливе, якщо завершити існуючі невживані сеанси і закрити неактивні підключення.