.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

CONTACT:INFO

Команда EPP <info> contact призначена для отримання інформації про об'єкт Контакт.

Команда містить наступні елементи:

 • <contact:id> - ідентифікатор контакту.
 • <contact:authInfo> - додатковий необов'язковий елемент, що містить пароль об'єкта. Задається для отримання повного доступу до об'єкта клієнтом, що не є спонсором об'єкта.
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <info>
    <contact:info xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
    </contact:info>
   </info>
   <clTRID>USER-1275840312</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <info> для авторизованого користувача

Таку відповідь отримує спонсор об'єкта або клієнт, що вказав коректний пароль (authInfo) об'єкта.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <contact:infData xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:roid>C0000725540-UA</contact:roid>
     <contact:status s="ok"/>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1 Street</contact:street>
       <contact:city>Kyiv</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>Вася Пупкин</contact:name>
      <contact:org>Моя Компания</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1, Улица</contact:street>
       <contact:city>Киев</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>+380.442222222</contact:voice>
     <contact:email>someone@somewhere.com.ua</contact:email>
     <contact:clID>ua.test</contact:clID>
     <contact:crID>ua.test</contact:crID>
     <contact:crDate>2010-06-03T22:59:31+03:00</contact:crDate>
     <contact:authInfo>
      <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
     </contact:authInfo>
     <contact:disclose flag="0">
      <contact:name type="loc"/>
      <contact:org type="loc"/>
      <contact:addr type="int"/>
      <contact:addr type="loc"/>
      <contact:voice/>
      <contact:fax/>
      <contact:email/>
     </contact:disclose>
    </contact:infData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275840312</clTRID>
    <svTRID>UA-20100606190513-056598-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Відповідь сервера містить секцію <resData> <infData>, до якої входять наступні елементи:

 • <contact:id> - унікальний ідентифікатор об'єкта Контакт.
 • <contact:roid> - унікальний внутрішній ідентифікатор об'єкта в реєстрі.
 • <contact:status> - статус об'єкта (по одному елементу <contact:status> на кожен статус).
 • <contact:postalInfo> - один або два елементи з адресною інформацією.
  Елемент type=”int” містить текст виключно латинкою;
  type="loc” - текст місцевою мовою в кодуванні UTF-8.
  <contact:postalInfo> містить наступні піделементи:
  • <contact:name> - ім'я або посада людини
  • <contact:org> - назва організації
  • <contact:addr> - адреса, що складається з:
   • <contact:street> - адреса, до трьох рядків.
   • <contact:city> - місто
   • <contact:sp> - район або провінція.
   • <contact:pc> - поштовий індекс
   • <contact:cc> - двосимвольний код країни
 • <contact:voice> - номер телефону
 • <contact:fax> - номер факсу
 • <contact:email> - адреса email
 • <contact:authInfo><pw> - authInfo (пароль до об'єкта).
 • <contact:disclose> - набір прапорців для закриття (flag="0") або розкриття (flag="1") персональної інформації
 • <contact:clID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора об'єкта
 • <contact:crID> - ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт
 • <contact:crDate> - дата й час створення об'єкта
 • <contact:upID> - ідентифікатор реєстратора, який вніс останні зміни.
 • <contact:upDate> - дата й час останньої зміни об'єкта

Приклад відповіді сервера на неавторизований запит <info>.

Елементи об'єкта Контакт, закриті за допомоги <contact:disclose flag="0">, для неавторизованого користувача видаються у вигляді "not published".

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <contact:infData xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:roid>C0000725540-UA</contact:roid>
     <contact:status s="ok"/>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>not published</contact:street>
       <contact:city>Kyiv</contact:city>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>not published</contact:name>
      <contact:org>not published</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>not published</contact:street>
       <contact:city>Киев</contact:city>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>not published</contact:voice>
     <contact:email>not published</contact:email>
     <contact:clID>ua.test</contact:clID>
     <contact:crID>ua.test</contact:crID>
     <contact:crDate>2010-06-03T22:59:31+03:00</contact:crDate>
    </contact:infData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275840312</clTRID>
    <svTRID>UA-20100606190513-056598-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <info>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"

2202  "Invalid authorization information"
    "Недійсні дані аутентифікації"
     Помилка видається при неправильно вказаному authInfo.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається при спробі отримати інформацію 
     про неіснуючий об'єкт.