.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

CONTACT:CREATE

Команда EPP <create> contact призначена для створення об'єкта Контакт.
Цей об'єкт використовується для вказівки реєстранта, адміністративних і технічних контактів домену.

Команда містить наступні елементи:

 • <contact:id> - унікальний ідентифікатор створюваного контакту. Якщо замість ідентифікатора задати зарезервоване значення autonic, то Реєстр автоматично згенерує новий ідентифікатор, який буде виданий у відповіді команди. У ідентифікаторі використовуються тільки літери латинської абетки в НИЖНЬОМУ регістрі, а також цифри і дефіс. Див. Опис об'єкту.
 • <contact:postalInfo> - один або два елементи з адресною інформацією.
  Можливе використання елементів <contact:postalInfo> одного з двох типів:
  type=”int” - допускає текст тільки латинкою;
  type="loc” - текст місцевою мовою в кодуванні UTF-8.
  У записі Контакт можуть бути присутніми обидва поля ("int" і "loc") або тільки одно з них ("int" або "loc"). Використання двох елементів одного типу не допускається.
  <contact:postalInfo> містить наступні піделементи:
  • <contact:name> - ім'я (обов'язковий параметр)
  • <contact:org> - назва організації (необов'язковий параметр)
  • <contact:addr> - адреса, що складається з:
   • <contact:street> - до трьох рядків (необов'язковий параметр)
   • <contact:city> - місто
   • <contact:sp> - район або провінція (необов'язковий)
   • <contact:pc> - поштовий індекс (необов'язковий)
   • <contact:cc> - двосимвольний код країни
 • <contact:voice> - номер телефону (необов'язковий)
 • <contact:fax> - номер факсу (необов'язковий)
 • <contact:email> - адреси email (обов'язковий параметр)
 • <contact:authInfo><pw> - authinfo (пароль до об'єкта). Якщо елемент має порожнє значення, Реєстр автоматично генерує пароль.
 • <contact:disclose> - необов'язковий елемент, що визначає набір прапорців для закриття або розкриття персональної інформації.
  Якщо цей елемент заданий, то він повинен містити атрибут "flag", що набуває значень:
  "0" ("приховати інформацію") або
  "1" ("розкрити інформацію")
  і не менше одного піделемента, що визначає тип інформації:
         
    <contact:name type="int"/>
    <contact:name type="loc"/>
    <contact:org type="int"/>
    <contact:org type="loc"/>
    <contact:addr type="int"/>
    <contact:addr type="loc"/>
    <contact:voice/>
    <contact:fax/>
    <contact:email/>
  

Приклад команди <create>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <create>
    <contact:create xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1 Street</contact:street>
       <contact:city>Kyiv</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>Вася Пупкин</contact:name>
      <contact:org>Моя Компания</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1, Улица</contact:street>
       <contact:city>Киев</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>+380.442222222</contact:voice>
     <contact:email>someone@somewhere.com.ua</contact:email>
     <contact:authInfo>
      <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
     </contact:authInfo>
     <contact:disclose flag="0">
      <contact:name type="loc"/>
      <contact:org type="loc"/>
      <contact:addr type="loc"/>
      <contact:voice/>
      <contact:email/>
     </contact:disclose>
    </contact:create>
   </create>
   <clTRID>USER-1275595171</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <create>

Якщо команда <create> виконана успішно, відповідь сервера містить елемент <resData> з піделементом <creData>.

Елемент <creData> містить поделементи:

 • <contact:id> - унікальний ідентифікатор створеного контакту.
 • <contact:crDate> - дата та час створення об'єкта (локальні).
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <contact:creData xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>nnn</contact:id>
     <contact:crDate>2010-06-06T17:19:14+03:00</contact:crDate>
    </contact:creData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275595171</clTRID>
    <svTRID>UA-20100606171915-214076-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді сервера з помилкою виконання команди

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="2302">
    <msg lang="en">Object exists</msg>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275595171</clTRID>
    <svTRID>UA-20100606174034-297418-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <create>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2003  "Required parameter missing"
    "Відсутній обов'язковий параметр"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"

2302  "Object exists"
    "Об'єкт вже існує"