.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

HOST:CREATE

Команда EPP host призначена для створення об'єкту Хост.

Команда містить наступні елементи:

 • <host:name> - повністю певне ім'я хоста.
 • <host:addr> - елемент містить ip- адреси, які необхідно присвоїти цьому хосту. Вказуються тільки для "внутрішніх" хостів, що є дочірніми хостами доменів що знаходяться на обслуговуванні в Реєстрі. Формат ip- адреси (IPv4, IPv6) вказується в атрибуті "ip". Якщо атрибут не заданий, формат визначається автоматично.

При прийомі команди host робляться наступні перевірки:

 • Ім'я хоста відповідає [RFC1034]. Якщо ні - помилка 2005 "Parameter value syntax error"
 • Інформації про хост немає в Реєстрі. Якщо ні - помилка 2302 "Object exists"
 • Визначається тип хосту (внутрішній або зовнішній).
  якщо внутрішній, то:
  • У Реєстрі зареєстрований батьківський домен для цього хоста. Якщо ні - помилка 2303 "Object does not exist"
  • ip- адреси задані. Якщо ні - помилка 2003 "Required parameter missing"
  • ip- адреси задані коректно [RFC0791] [RFC4291]. Якщо ні - помилка 2005 "Parameter value syntax error"
  • ip- адреси належать приватним або зарезервованим мережам [RFC5735] [RFC5156]. Якщо так - помилка 2004 "Parameter value range error"
  • Кількість ip- адрес не перевищує максимального (13). Якщо ні - помилка 2001 "Command syntax error"
  • Чи є реєстратор, що прислав заявку, спонсором батьківського домену. Якщо ні - помилка 2201 "Authorization error"
  якщо зовнішній, то:
  • Є в системі DNS цей хост (робиться спроба визначити його ip- адресу). Якщо ні - помилка 2306 "Parameter value policy error"

Приклад команди <create>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <create>
    <host:create xmlns:host="http://hostmaster.ua/epp/host-1.1">
     <host:name>ns5.example.epp1.ua</host:name>
      <host:addr ip='v4'>193.29.220.26</host:addr>
      <host:addr ip='v6'>2001:4130:20::26</host:addr>
    </host:create>
   </create>
   <clTRID>USER-1277217477</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <create>

Якщо команда <create> виконана успішно, відповідь сервера містить елемент <resData> з піделементом <creData>.

Елемент <creData> містить піделементи:

 • - унікальне повністю певне ім'я хоста.
 • - дата і час створення об'єкту (локальні).
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <host:creData xmlns:host="http://hostmaster.ua/epp/host-1.1">
     <host:name>ns5.example.epp1.ua</host:name>
     <host:crDate>2010-06-22T17:37:57+03:00</host:crDate>
    </host:creData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1277217477</clTRID>
    <svTRID>UA-20100622173757-736942-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді сервера з помилкою виконання команди

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="2303">
    <msg lang="en">Object does not exist</msg>
    <extValue>
     <value><host:name 
     xmlns:host="http://hostmaster.ua/epp/host-1.1">ns5.e.epp1.ua</host:name></value>
     <reason lang="en">Parent domain not exists</reason>
    </extValue>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1277217477</clTRID>
    <svTRID>UA-20100622173757-736942-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <create>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2003  "Required parameter missing"
    "Відсутній обов'язковий параметр"
    "Отсутствует обязательный параметр"

2004  "Parameter value range error"
    "Помилка в значенні параметра"
    "Ошибка в значении параметра"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"

2302  "Object exists"
    "Об'єкт вже існує"
    "Объект уже существует"

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі зареєструвати 
     хост при відсутньому батьківському домені.

2306  "Parameter value policy error"
    "Значення параметра не відповідає правилам"
    "Значение параметра не соответствует правилам"
     Помилка видається при спробі зареєструвати
     зовнішній хост, у якого не визначається його ip- адреса
.