.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

DOMAIN RESTORE

Для відновлення об'єкта Домен, що знаходиться в стадії життєвого циклу "Період відновлення домену після видалення" (Redemption Grace Period - RGP) призначена команда EPP <update> domain з розширенням RGP.

Об'єкт Домен потрапляє в період RGP після обробки реєстром команди <delete> domain. Періоду RGP відповідає статус об'єкта redemptionReriod. Коли домен знаходиться в цьому статусі, сервер для даного об'єкта приймає ЛИШЕ одну команду EPP <update> domain з розширенням <rgp:update>.

Команда відновлення домена доступна лише для клієнта, який є поточним реєстратором - спонсором даного об'єкту. Якщо об'єкт НЕ має статус redemptionReriod, команда буде відхилена.

Команда update з функцією відновлення містить лише один елемент:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
та розширення
 • <rgp:update>, що містить елемент <rgp:restore op="request"/>, що означає запит на відновлення видаленого домена.

Після підтвердження заявки домен відновлюється, з нього знімаються статус "redemptionPeriod", дата створення домена встановлюється на поточну, дата закінчення терміну реєстрації - на 1 рік більше дати створення.

Приклад команди <update> з функцією відновлення restore

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp1.ua</domain:name>
    </domain:update>
   </update>
   <extension>
    <rgp:update
     xmlns:rgp="http://hostmaster.ua/epp/rgp-1.1">
     <rgp:restore op="request"/>
    </rgp:update>
   </extension>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <update> з функцією відновлення restore

При успішному обробленні команди <update> у відповіді сервера секції <resData> відсутні.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
   <svTRID>UA-20100611132026-197131-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

 Оброблення заявки, що вимагає додаткової автономної перевірки
(у приватних доменах UA другого рівня)

зміна 2014-04-01

Заявка на відновлення видаленого приватного домену UA другого рівня вимагає додаткової автономної перевірки та підтвердження, тому така заявка відкладається і клієнтові направляється відповідь, що заявка прийнята і поставлена в чергу на оброблення. Запит знаходиться на розгляді, після закінчення якого клієнт буде повідомлений з допомогою <poll> повідомлень та електронною поштою.
Код відповіді на запит: 1001

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"

Доменний об'єкт отримує статус "pendingUpdate". Після перевірки заявки Оператором Реєстру і її оброблення клієнтові будуть відправлені <poll> і email-повідомлення про результати.

<poll>-повідомлення, сформовані як результат обробки відкладеної заявки <update> domain з розширенням <rgp:update>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене ім'я доменного об'єкта. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain:paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) за відкладеною заявкою.
 • <domain:paDate> - дата та час оброблення заявки (локальні).

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено

В разі відмови в обробленні заявки в <poll>-повідомленні атрибут paResult елементу domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробленні операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена

Додатково приводиться причина відмови:

1. Регістрант не відповідає власнику ТМ
  Registrant does not math TM owner

2. Закінчився термін дії ТМ
  The TM is expired

Після підтвердження заявки домен відновлюється, у нього знімаються статуси "pendingUpdate" і "redemptionPeriod", дата створення домену встановлюється на поточну, дата закінчення терміну реєстрації - на 1 рік більше дати створення.

В разі відхилення заявки доменний об'єкт не змінюється.


Коди відповідей сервера на команду <update>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    Відповідь на запит зміни номера свідоцтва на знак     
для товарів і послуг в приватному домені UA другого рівняКоди відповідей сервера на команду <update> з функцією відновлення restore

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    Відповідь на запит відновлення приватного домена UA другого рівня

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторизації"
     Помилка видається при спробі відновити чужий об'єкт.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається при спробі відновити неіснуючий об'єкт.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
     Помилка видається при спробі відновити об'єкт, що НЕ має     
статусу redemptionPeriod.

2306  "Parameter value policy error"
    "Значення параметра не відповідає правилам"
     Помилка видається у випадку, якщо в команді <update> задано 
     розширення <rgp:update> і одночасно з ним непорожній блок 
     <domain:add> і/або <domain:rem> і/або <domain:chg>

2309  "Application rejected"
    "Заявка відхилена"
     Помилка видається у випадку, якщо заявка не відповідає правилам
     публічного домена або на балансі реєстратора недостатньо коштів
     для обробки даної заявки