.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

Опис об'єкту "Контакт" (Contact)

Структура об'єкту "Контакт".

Червоним кольором виділені обов'язкові поля.

Назва поля Опис Тип даних та довжина
EPP Whois
<contact:roid> - Унікальний ідентифікатор об'єкту в реєстрі, генерується автоматично. Рядок завдовжки до 89 символів
pattern: "(\w|_){1,80}-\w{1,8}"
Приклад: C0000123456-UA
<contact:id> contact-id: Ідентифікатор контакту. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів, починається з букви. В ідентифікаторі використовуються лише букви латинського алфавіту в НИЖНЬОМУ регістрі, а також цифри та дефіс.
pattern: "^[a-z][a-z0-9\-]{2,15}$"
Приклад: st101
<contact:authInfo> - Пароль об'єкту. Використовується в операцї <info>. Задається або генерується автоматично при створенні об'єкту, може бути змінений надалі. Рядок завдовжки до 80 символів
pattern: "^[A-Za-z0-9~!@#$%_=:;\?\,\.\-\+]{1,80}$"
Приклад: fooBAR9876
<contact:name> person:
person-loc:
Ім'я контакту. 1 або 2 рядки завдовжки до 255 байт. Можуть бути задані в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc"). Обов'язково повинно бути задано хоч би в одному кодуванні.
Приклад: person-loc: Микола Іваненко
<contact:org> organization:
organization-loc:
Назва організації. від 0 до 2 рядків завдовжки до 255 байт. Можуть бути задані в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc")
Приклад: organization-loc: ПП "Підриємець"
<contact:street>
<contact:sp>

<contact:city>
address:
address-loc:
Адреса контакту. від 1 до 6 рядків - по 3 рядки в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc").
В whois перший рядок відповідає з'єднанню полів <contact:street> (вулиця),
другий - полю <contact:sp> (район, провінція),
третій - <contact:city> (місто).
<contact:city> обов'язково повинно бути задано в тому ж кодуванні, що і <contact:name>.
Приклад: address: 72 Sadovaya str.
address: Kyiv
address-loc: 72 Садова вул.
address-loc: Київ
<contact:pc> postal-code:
postal-code-loc:
Поштовий індекс. від 0 до 2 рядків завдовжки до 16 символів - по 1 рядку для двох кодувань адреси
Приклад: 01001
<contact:cc> country:
country-loc:
Країна. 1 рядок - двосимвольний ідентифікатор країни [ISO3166-1].
Елемент є обов'зковою частиною інформації про адресу.
Приклад: UA
<contact:email> email: e-mail. 1 рядок завдовжки до 240 символів, синтаксис визначається [RFC5322]
pattern: "^[a-z0-9_\.\-!#$%*+=~]+@([a-z0-9]+([\.\-][a-z0-9]+)*)+\.[a-z]{2,63}$"
Приклад: user@example.epp1.ua
<contact:voice> phone: Номер телефону. 0 або 1 рядок завдовжки до 17 символів, що починається зі знаку "+", за яким слідує код країни [ITU.E164.2005], далі крапка ".", далі послідовність цифр - телефонний номер.
Приклад: +380.441234567
<contact:fax> fax: Номер факсу. 0 або 1 рядок завдовжки до 17 символів, що починається із знаку "+", потім код країни [ITU.E164.2005], далі крапка ".", потім послідовність цифр, що представляє номер.
Приклад: +380.441234567
<contact:clID> mnt-by: ідентифікатор спонсора (реєстратора) об'єкту Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<contact:status> status: Статуси об'єкту. Рядки завдовжки до 50 символів. Можливо від 1 до 11 рядків.
Приклад: ok
clientUpdateProhibited
<contact:crDate> created: Дата і час створення об'єкту (локальні).. в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-23 12:01:02+02
в epp:
2010-01-23T12:01:02+02:00
<contact:crID> - Ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<contact:upDate> modified: Дата та час останньої зміни об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00
<contact:upID> - Ідентифікатор реєстратора, що вніс останню зміну. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<contact:trDate> - Дата та час останнього трансферу об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00

Статуси об'єкту "Контакт"

У Реєстрі передбачені наступні статуси:

 • clientDeleteProhibited, serverDeleteProhibited - Запит на видалення контакту відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і клієнтом.
 • clientUpdateProhibited, serverUpdateProhibited - Запит на зміну контакту (окрім запиту на зняття цього статусу) відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і реєстратором.
 • linked - У Реєстрі існують домени, що посилаються на даний контакт. Встановлюється автоматично Реєстром. Може поєднуватися з будь-яким іншим статусом.
 • ok - Нормальний статус контакту. Встановлюється Реєстром, коли всі іншіі статуси (окрім linked) зняті.

Prohibit-статуси, встановлені Реєстром, не можуть бути змінені реєстратором.

Розкриття елементів даних та атрибутів

Коли об'єкт контакт створюється або оновлюється, клієнт може вказати додатковий атрибут <contact: disclose>, який забезпечить розкриття інформації про контакт. Після установки параметри розкриття можуть бути переглянуті за використанням команди <contact: info>.

Елемент <contact: disclose> ПОВИНЕН містити атрибут «flag». Атрибут «flag» містить логічне значення XML Schema. Значення «true» або «1» (одіниця) відзначає дозвіл розкриття зазначених елементів як виняток з політики збору даних реєстру. Значення «false» або «0» (нуль) відзначає заборону розкриття зазначених елементів в якості винятку для зазначеної політики збору даних.

Елемент <contact: disclose> в командах <contact: create> або <contact: update> може містити один з наступних дочірніх елементів:

  <contact:name type="int"/>
  <contact:name type="loc"/>
  <contact:org type="int"/>
  <contact:org type="loc"/>
  <contact:addr type="int"/>
  <contact:addr type="loc"/>
  <contact:voice/>
  <contact:fax/>
  <contact:email/>

Приклад елемента <contact:disclose>, flag="0":

  <contact:disclose flag="0">
  <contact:email/>
  <contact:voice/>
  </contact:disclose>

У цьому прикладі забороняється оприлюднення email-адреси та номера телефону контакта. Всі інші елементи підлягають розголошенню відповідно до політики збирання даних реєстра.

Приклад елемента <contact:disclose>, flag="1":

  <contact:disclose flag="1">
  <contact:name type="int"/>
  <contact:org type="int"/>
  <contact:addr type="int"/>
  </contact:disclose>

У цьому прикладі дозволяється оприлюднення інтернаціоналізованого імені контакта, назви організації та адреси. Всі інші елементи підлягають розголошенню відповідно до політики збирання даних реєстра.