.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

Опис об'єкту "Хост" (Host)

Об'єкти "Хост" використовуються для зазначення name-серверів, на яких делегуються домени.

Структура об'єкту "Хост".

Червоним кольором виділені обов'язкові поля.

Назва поля Опис Тип даних та довжина
EPP Whois
<host:roid> - Унікальний ідентифікатор об'єкту в реєстрі, генерується автоматично. Рядок завдовжки до 89 символів
pattern: "(\w|_){1,80}-\w{1,8}"
Приклад: H0000481599-UA
<host:name> nserver: Повністю певне ім'я хоста Рядок завдовжки до 255 символів (RFC1034)
pattern: "^([a-z0-9]([a-z0-9\-]{0,61}[a-z0-9])?\.)+[a-z]{2,6}$"
Приклад: ns.example.epp1.ua
<host:addr> ip-address: IP-адреса двох типів:
IPv4 (ip="v4") і/або
IPv6 (ip="v6")
Рядки завдовжки до 15 символів для Ipv4 адрес (RFC0791) і рядки завдовжки до 45 символів для Ipv6 адрес (RFC4291).
Кількість ip-адрес - від 0 до 13.
Приклад: IPv4 - 193.29.220.26
IPv6 - 2001:4130:20::26
<host:clID> mnt-by: ідентифікатор спонсора (регістратора) об'єкту Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<host:status> status: Статуси об'єкту. Рядки завдовжки до 50 символів. Можливо від 1 до 9 рядків.
Приклад: ok
linked
clientUpdateProhibited
<host:crDate> created: Дата та час створення об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-23 12:01:02+02
в epp:
2010-01-23T12:01:02+02:00
<host:crID> - Ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<host:upDate> modified: Дата та час останньої зміни об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00
<host:upID> - Ідентифікатор реєстратора, що вніс останню зміну. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів
Приклад: ua.registrator
<host:trDate> - Дата та час останнього трансферу об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
Приклад: в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00

Типи серверів

Розділяють наступні типи хостів:

 • внутрішні - це хости, що є дочірніми хостами доменів, що знаходяться на обслуговуванні в Реєстрі.
  Особливості цього типа хостів:
  • спонсором хоста є спонсор (реєстратор) відповідного батьківського домену.
  • реєструвати і вносити зміни до даних про цей хост може лише спонсор.
  • ip-адреса для даного типа хосту є обов'язковим параметром.
  • запис про цей хост додається у відповідний файл зони як glue-record (за наявності доменів, які використовують хост як сервер імен)
  • записи щодо хостів можуть додаватися до Реєстру або при створенні запису про домен (елемент domain:hostAttr), або командою EPP create host.
  • інформація щодо хосту може бути видалена командою delete host лише за умови, що на даний хост не посилається жоден домен, зареєстрований в Реєстрі.
  • при зміні спонсора (реєстратора) домену (операція transfer) до нового спонсора (реєстратора) автоматично переходять і всі дочірні хости цього домену.
 • зовнішні - це хости, що посилаються на домени, що не обслуговуються Реєстром.
  Особливості цього типа хостів:
  • формальним спонсором таких хостів є Реєстр.
  • ip адреса хоста в Реєстр не вноситься
  • хости можуть вноситися до Реєстру або при створенні запису про домен, або командою EPP create host. При цьому такий хост повинен існувати в системі DNS (виконується спроба визначити його ip-адрес)
  • видалення інформації щодо хосту виконується лише Реєстром при проведенні операції аудиту, якщо на даний хост не посилається жоден домен.

Статуси об'єкту "Хост"

Статус хосту залежить від статусу батьківського домену. Якщо домен переводиться в статус HOLD, то хост не може бути використаний в пов'язаних з ним доменах, про що реєстратори відповідних доменів будуть повідомлені.

У Реєстрі передбачені наступні статуси:

 • clientDeleteProhibited, serverDeleteProhibited - Запит на видалення хоста відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і клієнтом.
 • clientUpdateProhibited, serverUpdateProhibited - Запит на зміну хосту (окрім запиту на зняття цього статусу) відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і реєстратором.
 • linked - У Реєстрі існують домени, що посилаються на даний хост. Встановлюється автоматично Реєстром. Може поєднуватися з будь-яким іншим статусом.
 • ok - Нормальний статус хоста. Встановлюється Реєстром, коли всі інші статуси (окрім linked) зняті.

Prohibit-статуси, встановлені Реєстром, не можуть бути змінені реєстратором.