.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

Повідомлення системи реєстрації UAEPP (POLL)

Команда EPP <poll> призначена для читання службових повідомлень, які сервер EPP відправляє клієнтові.

Якщо черга повідомлень не порожня, то успішна відповідь на команду <poll op=" req"> поверне перше повідомлення з черги повідомлень. У відповіді сервера міститься унікальний ідентифікатор повідомлення (потрібний для підтвердження отримання повідомлення) і лічильник, що показує загальну кількість повідомлень в черзі.

Отримавши повідомлення, клієнт повинен відповісти на нього явним підтвердженням прийому. Отримавши підтвердження, сервер видалить повідомлення з черги, зменшить лічильник черги і зробить доступним для читання наступне повідомлення в черзі (якщо воно існує).

Приклад команди <poll op="req">:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <poll op="req" />
   <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
  </command>
 </epp>

Сервер підтримує наступні типи poll-повідомлень:

Контакт видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Контакт".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Contact deleted</msg>
<msg lang="ua">Контакт видалено</msg>
<msg lang="ru">Контакт удален</msg>
Домен видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain deleted</msg>
<msg lang="ua">Домен видалено</msg>
<msg lang="ru">Домен удален</msg>
Домен автоматично продовжений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" після закінчення AutoRenewGracePeriod, при автоматичному продовженні терміну реєстрації домена
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain was automatically renewed</msg>
<msg lang="ua">Срок регистрации домена был автоматически продлен</msg>
<msg lang="ru">Термін реєстрації домену був автоматично подовжений</msg>
Домен переведений в статус redemptionPeriod (період відновлення після видалення)
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "redemptionPeriod".
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain in Redemption Period</msg>
<msg lang="ua">Домен в Redemption Period</msg>
<msg lang="ru">Домен в Redemption Period</msg>
Домен в очікуванні видалення
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "pendingDelete".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is pending delete</msg>
<msg lang="ua">Домен в очікуванні видалення</msg>
<msg lang="ru">Домен в ожидании удаления</msg>
Хост видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Хост".
Містить в елементі resDat повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Host deleted</msg>
<msg lang="ua">Хост видалено</msg>
<msg lang="ru">Хост удален</msg>
Поступив запит на трансфер домена
Повідомлення відправляєтья поточному спонсорові (реєстраторові) Домена.
Містить в елементі resData повну інформацію про запит (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer requested</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена</msg>
Трансфер домена завершений
Повідомлення відправляєтья реєстраторам, що ВІДДАЄ і ПРИЙМАЄ Домен, після переведення домена до приймаючого реєстратора.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer completed</msg>
<msg lang="ua">Трансфер домену завершено</msg>
<msg lang="ru">Трансфер домена завершен</msg>
Запит на трансфер домена скасований
Повідомлення відправляєтья реєстраторам, що ЗАПРОСИВ трансфер, та ПОТОЧНОМУ реєстратору Домена, після відміни операції реєстратором, що запросив її.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer cancelled</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену відмінено</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена отменен</msg>
Запит на трансфер домена відхилений
Повідомлення відправляєтья ПОТОЧНОМУ реєстратору, та тому що ЗАПРОСИВ трансфер Домена, після відхилення запиту на трансфер поточним реєстратором домена.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer rejected</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену відхилено</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена отклонен</msg>
Термін реєстрації домена закінчився
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "Auto Renew Grace Period".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is expired</msg>
<msg lang="ua">Термін реєстрації домену закінчився</msg>
<msg lang="ru">Срок регистрации домена закончился</msg>
Auto Domain Update: сервер імен був видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" при автоматичному видаленні сервера імен, що сталося в наслідку видалення об'єкту "Хост", який використовувався як сервер імен в цьому домені. Видалення хоста відбувається при отриманні команди host delete від власника цього хоста або при видаленні батьківського домена, до якого належали сервера імен.
Містить в елементі resData повну інформацію про змінений об'єкт "Домен" (блок infData)
<msg lang="en">Auto Domain Update: nameserver was removed</msg>
<msg lang="ua">Auto Domain Update: сервер імен було видалено</msg>
<msg lang="ru">Auto Domain Update: сервер имен был удален</msg>
Успішне завершення відкладеної операції
Повідомлення відправляєтья реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домена, після успішної обробки цієї заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату обробки і номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action completed successfully</msg>
<msg lang="ua">Відкладену операцію завершено</msg>
<msg lang="ru">Отложенная операция завершена</msg>
Відмова в обробці відкладеної операції
Повідомлення відправляєтья реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домена, після відмови в обробці заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату обробки і номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action rejected</msg>
<msg lang="ua">Відкладена операція відхилена</msg>
<msg lang="ru">Отложенная операция отклонена</msg>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про видалення об'єкту:

Повідомлення про видалення об'єктів в елементі resData містять повну інформацію про видалений об'єкт (блок infData - аналогічна відповідь на команду object info)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2791">
   <qDate>2011-11-16T22:35:10+02:00</qDate>
   <msg>Контакт видалено:ex123</msg>
  </msgQ>
  <resData>
    <contact:infData xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:roid>C0000725540-UA</contact:roid>
     <contact:status s="ok"/>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1 Street</contact:street>
       <contact:city>Kyiv</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>Вася Пупкин</contact:name>
      <contact:org>Моя Компания</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1, Улица</contact:street>
       <contact:city>Киев</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>+380.442222222</contact:voice>
     <contact:email>someone@somewhere.com.ua</contact:email>
     <contact:clID>ua.test</contact:clID>
     <contact:crID>ua.test</contact:crID>
     <contact:crDate>2010-06-03T22:59:31+03:00</contact:crDate>
     <contact:authInfo>
      <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
     </contact:authInfo>
     <contact:disclose flag="0">
      <contact:name type="loc"/>
      <contact:org type="loc"/>
      <contact:addr type="int"/>
      <contact:addr type="loc"/>
      <contact:voice/>
      <contact:fax/>
      <contact:email/>
     </contact:disclose>
    </contact:infData>
  </resData>
  <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про отримання запиту на трансфер

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповдь на команду <transfer op=query>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Transfer requested.</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>ua.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про підтвердження трансферу домена

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2766">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Трансфер домену завершено:test.epp1.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.hostmaster</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>UA-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про відхилення запиту на трансфер домена

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2767">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Запит на трансфер домену відхилено:test.epp1.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientRejected</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.hostmaster</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>UA-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про закінчення обробки відкладеного запиту domain:create

<poll>-повідомлення, сформовані як результат обробки відкладеної заявки <create>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain: name> - повністю певне ім'я доменного об'єкту. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain: paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) по відкладеній заявці.
 • <domain: paDate> - дата та час обробки заявки (локальне).

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про успішне завершення обробки заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action completed successfully</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="1">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено
Отложенная операция завершена

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "1"

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про відмову в обробці заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action rejected. Information about TM is absent</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="0">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробці операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена
Отложенная операция отклонена

Додатково наводиться причина відмови:

1. Відсутні відомості про ТМ
  Отсутствуют сведения о ТМ
  Information about TM is absent

2. Домен не відповідає ТМ
  Домен не соответствует ТМ
  Domain does not match TM

3. Регістрант не відповідає власнику ТМ
  Регистрант не соответствует собственнику ТМ
  Registrant does not math TM owner

4. Закінчився термін дії ТМ
  Закончился срок действия ТМ
  The TM is expired