.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

Загальний опис команд EPP

Команди обробляються на сервері EPP в порядку, в якому вони отримані від клієнта. Команда обробляється негайно, про що клієнт отримує відповідь від сервера. У випадку, якщо обробка команди вимагає підтвердження з боку клієнта, іншого клієнта або оператора Реєстру, клієнтові буде повідомлено, що команда прийнята, але дія відкладена (action pending). (див. код відповіді 1001). У разі відкладеної дії передбачена можливість переглядати інформацію про хід виконання команди.

Команди EPP діляться на 3 категорії:

 • команди управління сесією - для підключення до EPP-серверу або відключення від нього;
 • команди для отримання інформації про об'єкти - операції читання;
 • команди зміни об'єктів.

Команди управління сесією

Для управління сесією використовуються дві команди: <login> і <logout>.

Команда EPP <login> використовується для відкриття сесії з EPP сервером.

Команда EPP <logout> завершує сеанс доступу до сервера EPP. Сесія може бути також завершена після закінчення деякого часу бездіяльності або після закінчення максимального часу сесії. Дані параметри регулюються Регламентом.

Команди для отримання інформації про об'єкти

Для отримання інформації про те, чи зареєстрований об'єкт (домен, хост або контакт) у Реєстрі, використовується команда перевірки <check>:

Для отримання інформації про вже зареєстровані об'єкти використовується команда <info>

Для читання службових повідомлень, які сервер EPP направляє клієнтові, використовується команда <poll>. Команда має атрибути:
"req" - читання останнього непрочитаного повідомлення з черги повідомлень,
"ack" - підтвердження прочитання повідомлення

Для отримання інформації про поточний статус операції трансферу об'єкта використовується інформаційна команда <transfer op="query">. Команда доступна для клієнта, що ініціював трансфер, і спонсора об'єкта.

Команди зміни об'єктів

Для створення нових об'єктів (доменів, хостів або контактів) використовується команда <create>

Для зміни даних в об'єктах (доменах, хостах або контактах) використовується команда <update>

Для продовження терміну реєстрації домену використовується команда <renew>

Для трансферу домену до нового реєстратора використовується команда <transfer>

Для видалення об'єкта (домена, хоста або контакту) використовується команда <delete>


Формат команд EPP

Усі EPP-елементи розміщуються між мітками <?xml>, <epp> та </epp>. Сама команда описується блоком <command>.

Блок команди виглядає таким чином (на прикладі команди domain info):

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <info>
    <domain:info xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp1.ua</domain:name>
    </domain:info>
   </info>
   <clTRID>USER-1276595352</clTRID>
  </command>
 </epp>

Команда містить наступні елементи:

 • Назва команди.
 • Об'єктно-залежні або протокольно-залежні елементи (див. опис окремих команд).
 • НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ елемент <clTRID>, містить унікальний ідентифікатор запиту. Цей ідентифікатор буде присутній у відповіді сервера на дану команду. Використовується для визначення відповідності запитів і відповідей сервера EPP.

Формат відповідей сервера EPP (Responses)

На кожну отриману від клієнта команду сервер направляє відповідь, у якій вказано, чи була успішно виконана команда або при її аналізі і виконанні виникли помилки.

Загальна структура відповідей сервера EPP:

Всі EPP-елементи розміщуються між мітками <?xml>, <epp> та </epp>. Блок відповіді виглядає таким чином:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   -- Відповідь сервера --
  </response>
 </epp>

Відповідь сервера EPP містить елементи:

 • Один або декілька елементів <result>, які повідомляють про успішне або невдале виконання команд Кожен елемент містить наступні атрибути та дочірні елементи:
  • Атрибут "code" - чотиризначний десятковий код результату. Детальніше див. опис всіх кодів: Code Response.
  • Елемент <msg> - текстовий опис результату команди. Мова опису вказана в атрибуті "lang".
  • Необов'язковий елемент <value> - значення помилкового параметра (в разі наявності помилки).
  • Необов'язковий елемент <extValue>, що містить в разі наявності помилки значення помилкового параметра (елемент <value>) та текстовий опис причини помилки (елемент <reason>).
 • НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ елемент <msgQ>, містить номер службового повідомлення (у випадках, коли це передбачено).
 • НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ елемент <resData>, що містить інформацію, специфічну для кожної команди.
 • Елемент <trID>, містить унікальний ідентифікатор запиту <clTRID> (якщо він був переданий клієнтом) та унікальний ідентифікатор відповіді, що згенерував сервер <svTRID>