.UA ccTLD Domain Network Information Centre
Сервер призначений для тестування роботи EPP

DOMAIN:UPDATE

Команда EPP <update> domain призначена для зміни об'єкта Домен. Лише реєстратор-спонсор об'єкта може змінювати його.

Команда містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:add> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які необхідно додати до об'єкта
 • <domain:rem> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які потрібно видалити
 • <domain:chg> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які необхідно змінити

У команді <update> має бути присутнім хоч би один з елементів <domain:add>, <domain:rem>, lt;domain:chg>

Елементи <domain:add> і <domain:rem> містять один або декілька елементів:

 • <domain:ns> - список name-серверів, що додаються або видаляються.
 • <domain:contact> - список адміністративних, технічних контактів домена, що додаються або видаляються. Контакти, що додаються, мають бути вже зареєстровані в реєстрі. (об'єкти "Контакт")
 • <domain:status> - список статусів об'єкта, що додаються або видаляються Домен. Можливі статуси об'єкту:
  • clientUpdateProhibited
  • clientDeleteProhibited
  • clientTransferProhibited
  • clientRenewProhibited
  • clientHold

Для завдання елементу <domain:ns> можна використовувати один з двох способів:

 • як посилання на вже наявні в реєстрі об'єкти "Хост":
    <domain:ns>
     <domain:hostObj>ns1.example.epp1.ua</domain:hostObj>
     <domain:hostObj>ns2.example.epp1.ua</domain:hostObj>
    </domain:ns>
  
 • як опис для створення нових об'єктів "Хост".
    <domain:ns>
     <domain:hostAttr>
      <domain:hostName>ns1.example1.epp1.ua</domain:hostName>
      <domain:hostAddr ip="v4">192.0.2.2</domain:hostAddr>
      <domain:hostAddr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200C:417A</domain:hostAddr>
     </domain:hostAttr>
     <domain:hostAttr>
      <domain:hostName>ns2.example.net</domain:hostName>
     </domain:hostAttr>
    </domain:ns>
  

Якщо об'єкт знаходиться в статусі clientUpdateProhibited, то всі зміни, окрім зняття статусу clientUpdateProhibited, будуть заблоковані.

Якщо додається статус, який вже був встановлений, або видаляється статус, якого не було, зміни не вносяться, запит ігнорується.

Елемент <domain:chg> може містити елементи:

 • <domain:registrant> - елемент, що визначає регістранта домену. Це має бути посилання на об'єкт контакт, вже наявний (заздалегідь зареєстрований) у реєстрі.
 • <domain:authInfo> - елемент, встановлюючий authInfo (пароль до об'єкта). Може містити елемент <domain:pw>, у якому вказується новий пароль, або елемент <domain:null/>, що означає обнулення пароля.

Для додавання або видалення в домені DS-записів використовується розширення secDNS.


Приклади команди <update>

Приклади команди <update> з розширенням secDNS:


top


Приклад зміни списку контактів і серверів:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp1.ua</domain:name>
     <domain:add>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns3.example.epp1.ua</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:contact type="tech">ex21</domain:contact>
     </domain:add>
     <domain:rem>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns1.example.epp1.ua</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:contact type="tech">ex11</domain:contact>
     </domain:rem>
     <domain:chg>
      <domain:registrant>ex22</domain:registrant>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад встановлення статусу clientTransferProhibited та обнулення authInfo

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp1.ua</domain:name>
     <domain:add>
      <domain:status s="clientTransferProhibited"/>
     </domain:add>
     <domain:chg>
      <domain:authInfo>
       <domain:null/>
      </domain:authInfo>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад скидання статусу clientTransferProhibited та встановлення authInfo

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp1.ua</domain:name>
     <domain:rem>
      <domain:status s="clientTransferProhibited"/>
     </domain:rem>
     <domain:chg>
      <domain:authInfo>
       <domain:pw>2BARfoo</domain:pw>
      </domain:authInfo>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад відповіді сервера на команду <update>

При успішному обробленні команди <update> відповідь сервера секції <resData> відсутня.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
   <svTRID>UA-20100611132026-197131-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

top


 Оброблення заявки, що вимагає додаткової автономної перевірки
(зміна номера свідоцтва на знак для товарів і послуг у приватних доменах UA другого рівня)

зміна 2014-04-01

Для зміни номера свідоцтва на знак для товарів і послуг у приватних доменах UA другого рівня необхідно вказати нове значення номеру свідоцтва в полі license у додатковому розширенні до команди <update> із EPP Extension uaepp:

<uaepp:update
 xmlns:uaepp="http://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1">
 <uaepp:license>12345</uaepp:license>
</uaepp:update>

top


Приклад команди EPP <update> domain для зміни номера свідоцтва на знак для товарів і послуг у приватному домені UA другого рівня:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.ua</domain:name>
    </domain:update>
   </update>
   <extension>
    <uaepp:update
     xmlns:uaepp="http://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1">
     <uaepp:license>12345</uaepp:license>
    </uaepp:update>
   </extension>
   <clTRID>USER-1393686181</clTRID>
  </command>
 </epp>

Під час отримання заявки, що вимагає додаткової автономної перевірки та підтвердження, клієнтові направляється відповідь, що заявка прийнята і поставлена в чергу на обробку. Запит знаходиться на розгляді, після закінчення якого клієнт буде повідомлений за допомогою <poll> повідомлень та електронною поштою.
Код відповіді на запит: 1001

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"

Якщо в команді <update>, окрім номера ліцензії, вказані і інші зміни (блоки <domain:add>, <domain:rem> або <domain:chg>), то ВСІ запитані зміни будуть відкладені до моменту розгляду заявки службою підтримки. Для оперативної обробки змін контактів, ns-серверів необхідно виділити запит на зміну номера свідетельсва в окремий, як вказано в прикладі

top


 Приклад відповіді сервера на команду <update>, що вимагає додаткової перевірки та підтвердження

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1001">
    <msg lang="en">Command completed successfully; action pending</msg>
   </result>
  <trID>
   <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
   <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
  </trID>
  </response>
 </epp>

Доменний об'єкт отримує статус "pendingUpdate". Жодні інші запити на зміну об'єкту до кінця оброблення заявки прийняті не будуть. Після перевірки заявки Оператором Реєстру і її оброблення клієнтові будуть відправлені <poll> і email-повідомлення про результати.

<poll>-повідомлення, сформовані як результат оброблення відкладеної заявки <update>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене ім'я доменного об'єкта. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain:paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) за відкладеною заявкою.
 • <domain:paDate> - дата та час оброблення заявки (локальні).

top


Приклад <poll> повідомлення з інформацією про успішне завершення оброблення заявки <update> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action completed successfully</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="1">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "1"

top


 Приклад <poll> повідомлення з інформацією про відмову в обробленні заявки <update> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action rejected. Information about TM is absent</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="0">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Атрибут paResult елементу domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробленні операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена

Додатково приводиться причина відмови:

1. Відсутні відомості про ТМ
  Information about TM is absent

2. Домен не відповідає ТМ
  Domain does not match TM

3. Регістрант не відповідає власнику ТМ
  Registrant does not math TM owner

4. Закінчився термін дії ТМ
  The TM is expired

Після підтвердження заявки <update> з домену знімається статус "pendingUpdate".

У разі відхилення заявки <update> доменний об'єкт не змінюється.

topКоди відповідей сервера на команду <update>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
     Відповідь на запит зміни номера свідоцтва на знак
     для товарів і послуг у приватному домені UA
     другого рівня

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторизації"
     Помилка видається при спробі змінити чужий об'єкт.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається при спробі змінити неіснуючий об'єкт
     або при спробі використовувати в якості реєстранта,
     контакту або хосту неіснуючий об'єкт.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
     Помилка видається при спробі змінити об'єкт, що має
     статус UpdateProhibited або статуси
     pendingCreate, pendingUpdate, pendingDelete, pendingTransfer, 
     redemptionPeriod.

2309  "Application rejected"
    "Заявка відхилена"
     Помилка видається у випадку,
     якщо заявка не відповідає правилам
     публічного домена