.UA ccTLD Domain Network Information Centre
EPP-TEST
Сервер призначений для тестування роботи EPP

DOMAIN:TRANSFER APPROVE

Команда EPP <transfer op=approve> domain призначена для підтвердження згоди поточного реєстратора - спонсора об'єкту Домен на переведення (трансфер) домена до іншого реєстратора - спонсора.

Щоб подати команду <transfer op="approve">, реєстратор, що є в даний момент спонсором об'єкту домен, повинен переконатися, що об'єкт знаходиться в статусі pendingTransfer.

Після успішного виконання команди:

 • заявка на transfer задовольняється, їй привласнюється статус "clientApproved" (трансфер підтверджений поточним реєстратором - спонсором)
 • домен і його підлеглі хости переводяться до нового спонсора
 • статус pendingTransfer в домена та підлеглих хостів знімається
 • домен подовжується на вказані в елементі domain:period кількість років
 • auth-info (пароль) домена автоматично змінюється

Команда <transfer op="approve"> містить елемент:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.

Приклад EPP команди <transfer op="approve">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="approve">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішному виконанні команди відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій присутні наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer - "clientApproved".
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит transfer.
 • <domain:reDate> - локальна дата та час, коли був присланий запит transfer.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора домена.
 • <domain:acDate> - локальна дата та час прийому згоди на трансфер.
 • <domain:exDate> - нові дата та час (локальні) закінчення реєстрації домена

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="approve">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.test</domain:reID>
    <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
    <domain:acDate>2010-06-15T18:21:48+03:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
   <svTRID>UA-20100615182149-170357-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="approve">

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"
    Помилка видається, якщо невірно вказаний     
один з параметрів

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторізаії"
    "Ошибка авторизации"
     Помилка видається, коли клієнт, що послав     
команду, не є реєстратором - спонсором об'єкту

2301  "Object not pending transfer"
    "Відсутній запит на трансфер об'єкта"
    "Отсутствие запроса на трансфер объект"
     Помилка видається, коли запрошуваний об'єкт     
не знаходиться в статусі pendingTransfer.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається, коли в параметрах     
вказаний неіснуючий домен.