.UA ccTLD Domain Network Information Centre
EPP-TEST
Сервер призначений для тестування роботи EPP

DOMAIN:TRANSFER REQUEST

Команда EPP <transfer op=request> domain призначена для відправки запиту на переведення об'єкту Домен до іншого реєстратора - спонсора.

Щоб подати команду<transfer op="request">, реєстратор, що не є в даний момент реєстратором - спонсором об'єкту Домен, повинен вказати пароль об'єкту (authinfo). Для домена, що знаходиться у будь-якому із статусів clientTransferProhibited, serverTransferProhibited або pendingTransfer команда <transfer op=request> прийнята не буде.

При прийомі команди <transfer op=request> виконуються наступні перевірки:

 • Доменне ім'я відповідає [RFC1034].
  Якщо ні - помилка 2005 "Parameter value syntax error"
 • Інформація про домен є в Реєстрі.
  Якщо ні - помилка 2303 "Object not exists"
 • Клієнт є реєстратором - спонсором домена. Якщо ні - помилка 2106 "Object is not eligible for transfer"
 • Реєстратор має право на реєстрацію в цьому публічному домені.
  Якщо ні - помилка 2307 "Unimplemented object service"
 • Задано обов'язкове поле <domain:authinfo><pw>.
  Якщо ні - помилка 2001 "Command syntax error"
 • Значення поля <domain:authinfo><pw> співпадає з поточним значенням authinfo домена.
  Якщо ні - помилка 2202 "Authorization error"
 • Статус об'єкту дозволяє операцію трансферу (не має статусів TransferProhibited, pendingDelete, redemptionPeriod).
  Якщо ні - помилка 2304 "Object status prohibits operation"
 • Об'єкт не знаходиться в статусі pendingTransfer.
  Якщо статус pendingTransfer вже встановлений - помилка 2300 "Object pending transfer"
 • Домен знаходиться на обслуговуванні у псевдореєстратора (не актуалізований).
  В цьому випадку період продовження терміну реєстрації домена встановлюється в 0 (домен не буде продовжений при трансфері)
 • Період продовження терміну реєстрації домена заданий.
  Якщо немає - встановлюється термін 1 рік при переведенні домена від іншого реєстратора
 • Період продовження терміну реєстрації при переведенні домена від іншого реєстратора не дорівнює 1 року.
  Якщо ні - помилка 2004 "Parameter range error"
 • На балансі реєстратора досить коштів для здійснення операції.
  Якщо ні - помилка 2309 "Application rejected"
 • Заявка відповідає правилам публічного домена (якщо вони додатково встановлені).
  Якщо ні - помилка 2309 "Application rejected"

Після успішного прийому запиту на трансфер, об'єкт Домен отримує статус pendingTransfer. Поточному реєстраторові - спонсорові об'єкта Домен надсилається повідомлення про прийом заявки на трансфер домена через систему повідомлень EPP <poll>. Повідомлення також дублюється по e-mail.

Впродовж часу автоматичної обробки, визначеного правилами публічного домена, від поточного реєстратора - спонсора домена очікується відповідь на запит трансферу: підтвердження або відмова. При отриманні відповіді заявка на transfer негайно обробляється: при позитивній відповіді - заявка буде виконана, при негативній - у виконанні трансферу буде відмовлено.

Якщо після закінчення часу автоматичної обробки відповідь не була отримана, трансфер виконується Реєстром:

 • заявка на transfer виконується, їй привласнюється статус "serverApproved" (трансфер підтверджений сервером)
 • домен і його підпорядковані хости переводяться до нового реєстратора - спонсора
 • створюється клон об'єкту Контакт, вказаного в якості реєстранта домена. Приймаючий реєстратор встановлюється Реєстратором - спонсором цього об'єкту контакт. Новий об'єкт вказується в якості нового реєстранта домена.
 • Контакти домена з типами "admin", "tech" видаляються. Приймаючий реєстратор може встановити їх самостійно.
 • статус pendingTransfer у домена і підпорядкованих хостів знімається
 • домен подовжується на вказане в елементі domain:period кількість років
 • authinfo (пароль) домена обнуляється

Команда <transfer op="request"> містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:period unit="y"> - необов'язковий елемент, що визначає кількість років, на які подовжується термін реєстрації домена після проведення трансферу. Згідно Регламенту EPP при трансфері домена від іншого реєстратора можливе продовження тільки на 1 рік. Інші значення цього параметра вважаються помилковими.
  При трансфері від псевдореєстратора продовження домена не виконується, тобто значення параметра може бути тільки 0. Інші значення цього параметра вважаються помилковими.
 • <domain:authInfo> - елемент, що вказує auth-info (пароль до об'єкту).

Приклад EPP команди <transfer op="request">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="request">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:period unit="y">1</domain:period>
     <domain:authInfo>
      <domain:pw>FOObar22</domain:pw>
     </domain:authInfo>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER2-1276609055</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішній обробці команди сервер видає код результату

1001 "Command completed successfully; action pending"
і відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій є присутніми наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer - "pending".
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит transfer.
 • <domain:reDate> - локальні дата та час, коли був присланий запит transfer.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора домена.
 • <domain:acDate> - локальні дата та час, до яких очікується відповідь на запит від поточного реєстратора.
 • <domain:exDate> - дата і час (локальні) закінчення реєстрації домена, які будуть встановлені у разі проведення операції transfer

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="request">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1001">
    <msg lang="en">Command completed successfully; action pending</msg>
   </result>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>ua.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609055</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="request">

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    "Команда выполнена успешно, действие отложено"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"
    Ошибка выдается, если неверно указан 
    один из параметров

2106  "Object is not eligible for transfer"
    "Об'єкт не підлягає трансферу"
    "Объект не подлежит трансферу"

2202  "Invalid authorization information"
    "Недійсні дані аутентифікації"
    "Недействительные данные аутентификации"
     Помилка видається при невірно вказаному authInfo.

2300  "Object pending transfer"
    "Об'єкт в очікуванні трансферу"
    "Объект в ожидании трансфера"
     Помилка видається, коли запрошуваний об'єкт
     вже знаходиться в статусі pendingTransfer.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі запросити
     неіснуючий домен.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
    "Статус объекта не позволяет совершение операции"
     Помилка видається при спробі перевести об'єкт,
    що має статус TransferProhibited або один із
     статусів pendingDelete, redemptionPeriod.